Supervision i personalegrupper

Supervision i en personalegruppe er et fantastisk redskab til at skabe åbenhed og udvikling - både hos den enkelte medarbejder, men også i  en gruppe eller et team's indbyrdes relationer.
I en ofte travl og hektisk hverdag giver supervision medarbejderne mulighed for at sætte fokus på deres personlige trivsel, samt bearbejdning af de problemstillinger, som de støder på i deres faglige miljø. 
Supervision kan styrke medarbejdernes bevidsthed og ansvarlighed i forhold til  fælles mål og strategier, og være medskaber af en sund kultur, hvor den enkelte kan føle en større grad af ejerskab i forhold til organisationen.
Supervision skaber et 'åndehul i hverdagen' til den reflekterende, vedkommende og nærende samtale.

Supervision er et udviklings- og forandringsredskab til gavn og glæde for medarbejderene og den organisation de er tilknyttet.

Supervision giver medarbejderne

  • mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer
  • øget opmærksomhed om egne holdninger, præmisser og værdier
  • mulighed for at udvikle evnen til at reflektere over egen praksis
  • overskud til at finde alternative handlemuligheder, frem for  uhensigtsmæssige reaktionsmønstre
  • mulighed for at få tilbagemelding og anerkendelse på egen praksis
  • mulighed for at give kolleger anerkendelse for deres arbejdsindsats
  • større arbejdsglæde og begejstring

Der arbejdes med oplæring i reflekterende team, så alle deltagere er aktive i selve supervisionen. Derudover gives der små oplæg på fokusområder, ligesom der i mindre grupper kan arbejdes med små øvelser.

Det er vigtigt, at medarbejderne deltager på frivillig basis i en supervisionsgruppe.

Supervisionen varer ialt 2 timer og det er hensigtsmæssigt at køre et forløb, hvor der afholdes supervision hver 3-4 uge.  

 

   

SIDSTE NYT
Vi arbejder lige nu på en ny hjemmeside og henviser i stedet til vores facebook side for information om efterårets strikkecaféer og workshops. Du behøver ikke selv en facebook profil for at kunne se den. Alternativt kan du sende en email til edith@honsestrik.dk og få tilsendt vores program.

Modulation • Edith Vindelev & Palle Fogh • Hvorvarpvej 6 • 9600 Aars • Tlf: 24 67 27 56 • Mail: info@modulation.dk