Modulation tager sit udganspunkt i Hvorvarp gl. skole

Her bor Edith Vindelev og Palle Fogh

Fælles arbejdsliv, ægteskab og 4 børn har i mange år været fundamentet i vores liv. De mange erfaringer og kompetencer har vi samlet i vores egen virksomhed Modulation, hvor vi gerne vil sætte mange forskellige elementer i spil.
Som mangeårige ledere af en stor efterskole og en mindre friskole har kerneydelsen i vores arbejdsliv været at skabe tillid og udvikling. Dette vil fortsat være omdrejningspunktet i Modulation.

Her følger en nærmere præsentation af os begge:

Edith Vindelev (født 1956) er uddannet lærer

Jeg har undervist 2 år i folkeskolen, 5 år i friskolen og 20 år i efterskolen. Sammen med Palle har jeg været lederpar på Vokslev Friskole og forstanderpar på Himmerlands Ungdomsskole.
I 2004 tog jeg en 3-årig systemisk supervisor og terapeut uddannelse på Dispuk i Århus. Det er denne uddannelse, der danner baggrund for mine forskellige fokusområder i supervisions menuen.

I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i systemisk og narrativ terapi. Hovedtankerne beskriver jeg på siden systemisk og narrativ praksis.
Jeg har erfaring med

  • sorggrupper for unge
  • individuel supervision og terapi af unge med problematikker omkring selvværdsproblemer, identitetskriser, eksamensangst, cutting, spiseforstyrrelser, sociale problemer, psykiske syge el. alkoholiske forældre, voldtægt
  • supervision af elev og lærer
  • supervision af teenageforældre
  • supervision af familier 
  • supervision af lærere og personale på efterskole
  • supervision af sundhedspersonale i kommunalt regi
  • sorgsamtaler med voksne

I kulturkomplekset byder jeg ind med min mangeårige undervisningserfaring, samt min store skaberglæde indenfor billedkunst, keramik og håndarbejde.

Palle Fogh (født 1953)

Jeg er uddannet lærer fra Århus Seminarium. Efter 5 års ansættelse som lærer i Folkeskolen blev jeg sammen med Edith ansat på Vandel Ungdomsskole som efterskolelærer. Efter 8 år i efterskolen skiftede vi spor, og blev ledere af den nystartede Vokslev Friskole i Himmerland. Her var vi i 5 år, så kaldte efterskolen igen og i 1996 blev vi ansat som forstanderpar på Himmerlands Ungdomsskole, hvor vi var frem til august 2007.

Jeg fik lyst til at prøve en anden boldgade, og fik ansættelse som konsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Rebild Kommune. Undervejs blev jeg på opfordring valgt til formand for DGI Nordjylland, som er en breddeidrætsorganisation med ca. 600 medlemsforeninger og knap 150.000 aktive idrætsudøvere. For at kunne passe begge jobs tilfredsstillende, fik jeg en aftale med kommunen om nedsat arbejdstid.

Men - kommunen blev ikke min hjemmebane. De frie skoler trak igen, og siden april 2009 har jeg været skoleleder på Gregers Krabbe Friskolen, som ligger i Aarestrup, tæt ved Støvring.

Man kan ikke være skoleleder på deltid, og som tiden gik, stod det klart for mig, at jeg måtte vælge side. Det har betydet, at jeg til DGI Nordjyllands Årsmøde i marts 2010 trak mig som formand.

Helt uden bestyrelsesposter er jeg ikke, i det jeg sidder som nærstformand for Vesthimmerlands Gymnasium, Aars.

Som leder er det min erfaring, at medarbejdere, der føler sig set og værdsat, er fundamentet for en stærk og dynamisk arbejdsplads. Det gælder både skoler og andre erhvervsvirksomheder.

Jeg er god til at etablere samarbejde. Jeg ser menneskers forskelligheder som en styrke, og oplever, at den svære samtale som oftest bliver atsættet til en ny udvikling hos de deltagende parter.

Som rådgiver er min personlige erfaring naturligvis en vigtig del af værktøjskassen, men den virker kun for alvor, når der samtidig gives plads til samtale, refleksion og erkendelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDSTE NYT
Vi arbejder lige nu på en ny hjemmeside og henviser i stedet til vores facebook side for information om efterårets strikkecaféer og workshops. Du behøver ikke selv en facebook profil for at kunne se den. Alternativt kan du sende en email til edith@honsestrik.dk og få tilsendt vores program.

Modulation • Edith Vindelev & Palle Fogh • Hvorvarpvej 6 • 9600 Aars • Tlf: 24 67 27 56 • Mail: info@modulation.dk